Spanningsverlies

Wanneer we stroom door een draad laten lopen zal deze van de draad weerstand ondervinden, hierdoor ontstaat een spanningsverlies. Hoeveel weerstand de stroom ondervindt is afhankelijk van het soort materiaal. Ieder materiaal bezit een eigen weerstand, de zogenaamde soortelijke weerstand. Dit is een constante waarde die voor bijvoorbeeld koper, dat het meest gebruikte materiaal voor elektriciteitskabels is, 0,0175 ohm bedraagt.

Om de maximale afstand van de kabel te weten of als het gaat om een vaste afstand, de beste dikte van de kabel te weten, kan u dit formulier invullen. De beste waarden worden meteen weergegeven en worden u ook doorgemaild.

Bereken de maximale lengte van uw kabel

Bereken de beste dikte van uw kabel